Termeni & conditii Damila si informare privind datele caracter personal prelucrate conform GDPR

Stimate vizitator al paginii damila.ro,
Pagina www.damila.ro va pune la dispozitie informatii cu privire la activitatea societatii DAMILA SRL.

Drepturi de autor:
Informatiile cuprinse in acest site sunt proprietatea SC DAMILA SRL si a furnizorilor sai, sunt protejate de drepturile de autor, nu pot fi folosite/ preluate pentru interesul personal al clientului. Orice preluare partiala sau totala a acestor informatii va fi sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala.
SC DAMILA SRL nu isi asuma nicio responsabilitate sau garantie cu privire la actualitatea informatiilor puse la dispozitie prin intermediul acestui site, a legaturilor de tip link la care se face trimitere de pe aceasta pagina web si nu este responsabila de informatiile de pe paginile la care se ajunge prin intermediul acestor link-uri.
SC DAMILA SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau complete informatiile puse la dispozitie pe site.
Damila este marca inregistrata, aflata in proprietatea DAMILA SRL. Eventualele multiplicări sau preluări fără autorizarea prealabilă din partea DAMILA SRL vor fi sancționate potrivit legislației în vigoare.

Descrierea produselor
Produsele descrise pe site-ul SC DAMILA SRL sunt cu titlu de prezentare si includ informatii referitoare la sorto-tipo-dimensiuni, pret, logo-uri, oferte, promotii. In magazinele/depozitele proprii produsele pot sa difere sub aspectul unor caracteristici.
Produsele afisate pe site vor putea fi achizitionate de utilizatorii site-ului numai din depozitele/magazinele societatii deschise in Rm. Valcea, Dragasani, Costesti (Valcea), Maciuca (Valcea), Balcesti (Valcea), Craiova, Bucuresti (Bragadiru), in intervalul orar al structurilor de vanzare respective.
Achizitia anumitor produselor afisate pe site nu se poate face on-line.
Documentatia tehnica si certificatele de calitate si garantie a produselor prezentate pe site se vor inmana clientului la momentul achizitionarii produselor din depozitele/magazinele proprii.
SC DAMILA SRL precizeaza ca informatiile afisate pe site sunt corecte pentru produsele oferite spre vanzare.
Daca o informatie despre vreun produs afisat pe site este eronata, SC DAMILA SRL isi rezerva dreptul de a nu vinde produsul respectiv, conform informatiilor prezentate pe site.
In cazul in care produsele prezentate pe site fac parte din promotii sau oferte, utilizatorul trebuie sa tina cont de urmatoarele:
• potrivit legislatiei romane promotiile sunt valabile pentru perioade limitate de timp, perioade ce vor fi specificate pe site;
• produsele promotionale vor fi vandute numai in limita stocurilor disponibile.
Avand in vedere ca SC DAMILA SRL are mai multe puncte de lucru, in mai multe orase din tara, este posibil ca disponibilitatea unui produs afisat pe site la promotie/oferta sa fie diferita de la un punct de lucru la altul.
SC DAMILA SRL isi rezerva dreptul de a modifica orice componenta a site-ului, fara a comunica acest fapt utilizatorilor site-ului.

Declaraţie de confidenţialitate
Damila S.R.L., cu sediul în comuna Maciuca, jud. Valcea, inregistrata la Registrul Comertului Valcea cu nr. J38/538/1992, cod unic de identificare RO2552702 respecta confidenţialitatea datelor conform prevederilor legale in vigoare. În această declaraţie va informăm în legătură cu datele pe care le colectăm atunci când vizitati site-ul nostru şi scopurile pentru care le folosim.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

a. Scopul și temeiul prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră si/sau temeiul legal care reglementeaza derularea activitatii.
Prelucram datele cu caracter personal pentru a fi in masura sa va oferim produse si servicii personalizate, pentru informari in scop de marketing si publicitate – exemplu: newsletter-uri și/sau informari periodice legate de produsele noastre, oferte si noutati, pentru a finaliza activitatea comerciala (calcul oferta, livrare etc.)

b. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate în scopurile indicate mai sus pot fi, fara a se limta la, următoarele (in functie de datele care va sunt solicitate conform prevederilor legale sau asupra carora v-ati exprimat acordul): numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, adresa postala pentru livrare produse, categoria de public din care faceti parte, segmentul de produse de care sunteți interesat.

c. Colectarea datelor cu caracter personal
Se realizează prin intermediul website-ului https://damila.ro/ iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de catre DAMILA SRL sau partenerii imputerniciti de catre Damila S.R.L pentru scopul mai sus menționat.

d. Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali care mențin website-ul https://damila.ro/ și baza de date de marketing.

e. Durata prelucrării
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pana la data stabilita de cadrul legal pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal.
La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Damila SRL va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care ajungem la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

f. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării
După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care nu mai exista motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră datele vor fi sterse din baza de date.

g. Securitatea prelucrării datelor
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

h. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
• Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) Operatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorilor prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
• Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorilor ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
• Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
• Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Vă vom contacta în scopuri de marketing doar dacă v-ați exprimat acordul în acest sens. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, prin accesarea dezabonare de la informarea primita prin email, accesand link-ul pus la dispozitie pentru dezaboanre.

Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice.

Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, către oricare dintre Operatori, la următoarea adresă/e de contact electronic dataprotection@damila.ro., ori prin poștă scrisă către sediul Damila SRL, la adresa mentionata mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în termenul legal.

În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.

k. Masuri pentru protecția datelor in acord cu GDPR
DAMILA SRL si-a desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, in conformitatea cu GDPR (aplicabil începând cu data 25 mai 2018) si respecta politicile GDPR.

l. Exprimarea acordului pentru scopul de marketing
Prin bifarea opțiunilor corespunzătoare puse la dispoziție în acest sens, va exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing direct pe căi electronice (e-mail), de către DAMILA și să primiți newsletter-uri și/sau alerte periodice prin e-mail prin care să vă ținem la curent cu noutățile noastre legate de produse și/sau servicii.


2. Informaţii despre clienţi

Accesarea website-ului www.damila.ro va permite inregistrarea unor informații personale (ex. IP). Secțiunea “Contact” îți va solicita o serie de date cu caracter personal, precum numele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Formularul de discutie directa cu un operator Damila (chat) solicita, in cazul in care operatorul nu este online, date privind numarul de telefon si adresa de email, pentru a fi in masura sa va contactam ulterior si sa va oferim informatiile solicitate.
Furnizând aceste informații, DAMILA SRL le va putea folosi în viitor pentru a îți răspunde si oferi serviciile dorite sau pentru a-ți trimite informațiile și materialele solicitate.
În cazul în care ești de acord, vom folosi datele pe care ni le-ai furnizat și pentru a-ți trimite alte informații utile despre ofertele DAMILA SRL.
Vei putea renunța în orice moment să mai primești mesaje și comunicări din partea DAMILA SRL.

3. Transmiterea informaţiilor

DAMILA SRL își asumă că nu va transmite datele tale personale niciunei alte persoane sau companii, în afară de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele DAMILA SRL. Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile tale în propriul lor interes sau al unei alte părți.

4. Folosirea fișierelor de tip “cookie”

“Cookie” sunt fișiere mici sau informații stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesați acest site. DAMILA SRL folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informații decât personale pe durata vizitei tale pe site-ul www.damila.ro, cum ar fi zonele site-ului pe care le vizitezi și activitățile la care ai participat pe site.
DAMILA SRL nu colectează informații cu caracter personal fără acordul dumneavoastra, dar în cazul în care v-ati dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela împreună cu fișierele “cookie”, pentru a putea avea o imagine mai clară asupra navigării pe www.damila.ro
Toate imaginile de pe website-ul www.damila.ro sunt cu titlu de prezentare si nu implica obligatii pentru DAMILA SRL.

5. Alte mentiuni

Declaraţia de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru site-ul www.damila.ro
DAMILA SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale greşeli privind conţinutul.
www.damila.ro își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent website-ul www.damila.ro. DAMILA SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune provocate în urma suspendării website-ului www.damila.ro